Tin tức

TÍNH NĂNG BẢO VẬT ĐẠI LỤC

Các Tiên Hữu thân mến!!!

Tính năng mới đáng để mong chờ đã được Kiếm Thánh 2 ra mắt, cùng muội khám phá xem tính năng mới này có gì nha!!!

Thời gian: Người chơi đạt Hư Vô 1

Giao diện tính năng

1

1. GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG

- Là một trong những tính năng vô cùng mới để bồi dưỡng thuộc tính, khá mới mẻ cho người chơi gia tăng thêm sức mạnh hiện tại, không chỉ bồi dưỡng thuộc tính Bảo Vật Đại Lục còn có nhiều hoạt động và tính năng bổ trợ như Cường Hóa, Khởi Linh Báu Vật Tách Bảo Vật và Khiêu Chiến Boss Đại Lục.

2

Thu thập đủ 8 Bảo Vật Đại Lục sẽ kích hoạt "Sức Mạnh Thế Giới" và "Vô Tận Mộng"

Sức Mạnh Thế Giới

Giúp Tiên Hiệp khiêu chiến Boss Đại Lục dễ dàng hơn và mạnh hơn

3

Vô Tận Mộng

Giúp Tiên Hiêp gia tăng các thuộc tính quan trong nhất của Nhân Vật đặc biệt có 2 thuộc tính Thần Thánh và Thần Kháng

4

2. THU THẬP BẢO VẬT ĐẠI LỤC

Các Tiên Hiệp tham gia diệt Boss Đại Lục để thu thập các Bảo Vật

5

Boss Đại Lục có nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều Boss và người chơi được cùng lúc vào khiêu chiên tranh đoạt

6

Bản đồ Boss Đại Lục có yêu cầu mang theo Bảo Vật Đại Lục, vậy nên cần mang Bảo Vật Đại Lục đạt yêu cầu mới được vào

7

Boss Đại Lục mỗi tầng sẽ có "Khiên Thế Giới" tương ứng, khi Sức Mạnh Thế Giới của người chơi chưa đạt điểm Khiên Thế Giới của Boss tầng này, tất cả Sát Thương của người chơi gây ra với Boss sẽ giảm một nửa

8

- Sức Mạnh Thế Giới của người chơi càng lớn khả năng tiêu diệt Boss càng lớn

9

Đánh bại Boss sẽ tiêu lượt khiêu chiến, mỗi ngày người chơi có 3 lượt khiêu chiến miễn phí và mỗi 0H mỗi ngày sẽ được làm mới, hoặc đồng thời có thể dùng lệnh Boss Đại Lục hoặc 100 Linh Thạch dể tăng lượt khiêu chiến

Khi không đủ lượt, sẽ không được vào bản đồ Boss Đại Lục
Mỗi ngày dùng Linh Thạch mua được thêm 3 lần

11

3. CƯỜNG HÓA

Cường hóa Bảo Vật cố định tăng thuộc tính cố định Bảo Vật

Khi Đổi Bảo Vật Đại Lục tự động kế thừa cấp cường hóa

Khi vị trí chưa trang bị Bảo Vật Đại Lục, hiệu quả cường hóa vị trí vô hiệu

Số bậc và phẩm chất Bảo Vật ảnh hưởng đến giới hạn Cường Hóa

Tổng số  Bảo Vật có cấp cường hóa tương ứng sẽ kích hoạt thêm thuộc tính

12

11

4. KHỞI LINH BẢO VẬT

Có thể dùng Bột Khởi Linh tiến hành Khởi Linh lên thuộc tính Khỏi Linh Bảo Vật Đại Lục, thuộc tính khi Khởi Linh sẽ là ngẫu nhiên

Sau khi Khởi Linh người chơi có thể dựa vào kết quả Khởi Linh, chọn lưu kết quả Khởi Linh

Khởi Linh chỉ thay đổi thuộc tính Khởi Linh của Bảo Vật Đại Lục, thuộc tính khác sẽ không chịu ảnh hưởng

Đổi Bảo Vật Đại Lục tự động kế thừa thuộc tính Khởi Linh, khi vị trí chưa trang bị Bảo Vật Đại Lục, thuộc tính vị trí Khởi Linh đó vô hiệu

13

14

Khi Khởi Linh Tổng số dòng Khởi Linh tương ứng sẽ kích hoạt Ấn Tử Khởi Linh tương ứng

15

5. TÁCH BẢO VẬT ĐẠI LỤC

Nguyện Liệu dùng để Cường Hóa và Khởi Linh người chơi có thể thu thập bằng cách tách các Bảo Vật Đại Lục không dùng tới

16


THAM GIA TRẢI NGHIỆM NGAY TÍNH NĂNG MỚI HẤP DẪN NHA!!