Sự kiện

[SỰ KIỆN] EXP CUỒNG NHIỆT

Thời gian: 14/03 - 16/03

Phạm vi: Server mở đủ 13 ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, sử dụng Linh Thạch để rút thưởng vô số Mảnh EXP Đan, có tỷ lệ x2 x3 quà.

Quy Tắc:

1. Dùng Linh Thạch rút thưởng, lượng Linh Thạch sau mỗi lần rút thưởng sẽ tăng dần

2.Hồ Quà tự động reset mỗi ngày

3. Có thể nạp tiền để tăng lượt reset Hồ Quà, tối đa 8 lần/ngày

4. Lần đầu lật thẻ sau khi reset là miễn phí

image001