Sự kiện

[CHUỖI SỰ KIỆN] LINH BẢO XUẤT HIỆN - VUI TẦM BẢO

Chuỗi sự kiện "LINH BẢO XUẤT HIỆN - VUI TẦM BẢO" đang diễn ra với vô số các ưu đãi siêu HOT!! cùng Muội đi vào chi tiết sự kiện xem có gì đặc biệt nhé!

Thời gian: 12/03 - 16/03

Phạm vi: Server mở đủ 13 ngày


1. Vui Tầm Bảo

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tham gia quay tầm bảo tích lũy lần quay đạt mốc nhất định nhận quà tương ứng vô

cùng hấp dẫn.

Quà thưởng thêm Đá Tinh Túy Hồng Mông và Mảnh Bộ Hồng Mông

Lưu ý: Mỗi Ngày Không Làm Mới.

image003


image002


image005


2. XH Tầm Bảo

Trong quá trình diễn ra sự kiện người chơi tranh đấu thi đua XH Tầm Bảo nhận ngay Vô Địch Chuyển Sinh Đan, Thần Cách Thần

Ma Đá Chiến Thần vô cùng Hot.


image007


Điều kiện và cách thức tham gia Xếp Hạng

Người chơi khi quay Tầm Bảo nhận trang bị Hồng Mông, Nguyên Thần, Nguyên Anh,Thánh Trang sẽ nhận được điểm Tầm

Bảo ( 1 món bất kỳ tương đương 1 điểm)

Người chơi có điểm tầm bảo bằng hoặc lớn hơn 5 mới được tham gia Xếp Hạng.

Lưu ý: 21H ngày cuối Hoạt Động sẽ tổng kết Xếp Hạng và gửi quà qua thư trong 24 tiếng


image009


3. Tầm Bảo Giờ Vàng

Trong Quá trình Tham Gia Sự Kiện Tầm Bảo người chơi nhận trang bị Hồng Mông, Nguyên Thần, Nguyên AnhThánh Trang

đạt số lượng.

chỉ định sẽ nhận được các phần quà tướng ứng. Đặc biệt người chơi có thể sở hữu Đá Mở Tiềm Năng Thập Tam Tiễn Đá Mở

Tiềm Năng Đại Hắc Tán.

Đá Mở Tiềm Năng Thập Tam Tiễn Đã Mở Tiềm Năng Đại Hắc Tán giúp người chơi tăng 5% tất cả các thuộc tính cơ bản ngoài

ra còn cộng thêm 5% Hiệu Quả của tính năng.  

Lưu ý: Sự Kiện làm mới mỗi ngày.


image011


image013


image014


image017


image018


4. X2 Điểm Tầm Bảo

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi không chỉ tham gia tranh đấu mà còn có các ưu đãi vô cùng lớn tại sự kiện, có tỷ lệ

X2 điểm tầm bảo 

Điểm Tầm Bảo giúp người chơi có thể đổi thêm được nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn khác ngay tại Tiệm Tích Điểm Tầm Bảo.

Nhanh Tay đừng bỏ lỡ quay 1 nhận được 3.

image021


Tiệm Tích Điểm

Người chơi có thể đổi Vũ Khí, Y Phục, Trang Bị, Trang bị Thánh Trang và các loại Đan Dược Buff Tăng Hiệu Quả PVP và tranh

Boss.

image025


image023


5. X2 Linh Bảo Giờ Vàng

Khi người chơi tham gia Tầm Bảo được:

- X2 Tỷ Lệ nhận trang bị Bộ Linh Bảo.

- X2 Tỷ Lệ nhận trang bị Thánh Trang, Hồng Mông.

- X2 Tỷ Lệ nhận trang bị Vũ Khí Thánh Trang, Áo Thánh Trang và Trang bị Đặc Biệt.

image0276. Tiệm Tầm Bảo Giờ Vàng

Chỉ duy nhất tại sự kiện mở bán các gói bí ẩn siêu hơi đặc biệt chỉ bới 488 Linh Thạch cho 30 lượt quay Tầm Bảo quà có hạn chỉ

có tại Sự Kiện Tầm Bảo đừng bỏ lỡ.

Lưu ý: Sự Kiện làm mới mỗi ngày.

image029


7. Nhiệm Vụ Tầm Bảo Ngày

Bên cạnh các sự kiện hấp dẫn người chơi khi tham gia sẽ được nhận thêm quà khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ngày và còn nhận

thêm điểm sôi nổi ở mỗi nhiệm vụ tương ứng.

Lưu ý: Sự Kiện làm mới mỗi ngày.


image031


8. Khuyến Mãi Tầm Bảo

Khi người chơi đầu tư tham gia sự kiện sẽ nhận thêm Vé Tầm Bảo Giờ Vàng, Mảnh Bộ Hồng Mông Hồng Mông Hạch Tâm

Đầu Tư quay 1 được quà Gấp Bội.

Lưu ý: Sự Kiện làm mới mỗi ngày.


image033


image036


image039


image040


9. Nạp Liên Tục Hồng Mông 1

Thời gian: 14/03 - 16/03
Điều kiện mở: Người chơi đạt Hư Vô 1
Tiên Hữu đầu tư 200 linh thạch mỗi ngày sẽ nhận được các quà thưởng thêm quà Hồng Mồng siêu hời.

image043


10. Nạp Liên Tục Hồng Mông 2

Thời gian: 14/03 - 16/03
Điều kiện mở: Người chơi đạt Hư Vô 1
Trong thời gian diễn ra sự kiện Tiên Hưu đầu tư 3000 linh thạch sẽ nhận thêm quà hồng mông gấp bội.
Đặc biệt nếu Tiên Hữu đạt mốc đầu tư 3000 linh thạch sẽ đồng thời nhận được quà Nạp Liên Tục Hồng Mông 1 và  Nạp Liên Tục Hồng Mông 2

image045


THAM GIA NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU PHẦN QUÀ HẤP DẪN NHA!!